تو اگر دلگیری لحظه ای چشم ببند...


اندکی اشک بریز و بخوان نام مرا...


به تو من نزدیکم نام من یزدان است


و لقبم  ایزد  پاک


 تو مرا زمزمه کن...

خواهم آمد سویت بی صدا یادم کن یا که فریادم کن


که منم منتظر فریادت!ای مسکین غرق در گناه


آیا میدانی تو خدایی را نافرمانی میکنی که اولین وآخرین اوست


قادرو تواناست وهیچ امری به غیر اذن او انجام نمیگیرد.


ای ضعیف ناتوان، تو


پروردگاری را نافرمانی میکنی که اوپادشاه قادر وتواناست.


ای مکتبر مغرور، بترس که اوکلامت رامیشنود


جایگاهت را میداند سر ونجوایت را میشنود وآگاه به همه احوالت است


چگونه است که اعمال و کردار ناشایست خود را از بندگان میپوشی


واز او که رب و پروردگار بندگان است حیا نمیکنی ...


نظر و نگاه بندگان را بزرگ ونظر پروردگارت را کم اهمیت میدانی...


راستی اگر او خشم گیرد کدامین آسمان تو را میپوشد؟


کدامین زمین به تو جا ومکان میدهد؟ کجا در امان خواهی بود؟


چگونه نعمت را با کفر جواب می دهی؟


بخشش وعطا را با گناه ومعصیت...و خدا خشمگین و ناراضیست؟


آیا راضی می شوی در ملک وخانه تو،


درحریمت علیه تو توطئه شود وتو آرام باشی؟


ولی خود درملک خدایت به معصیت مشغولی


گناه میکنی وبه رحمت اوامیدواری...


خداوند میفرمایند:


مــــن نـــــزد گــــمــــان بـــــنــــده ی


مـــــومـــــن هــــســــتـــــم اگـــر گـــمـــان خـــــوب بــــه مــــن


بـــــبــــرد بـــــه او خـــــوبـــــی مــــیــــرســـانـــم...


 خــــــــــــدایا...

ما را با روزی هایمان امتحان کردی و ما زود نا امید شدیم


زود فراموش کردیم که تو روزی دهی تا آنجا که روزی


که بخشش توست به جای اینکه از تو بخواهیم


از مردمانی خواستیم که خودشان روزی خوار تواند.


خدایا به ما یقین درست و راست بده تا باورمان شود


بخشنده تویی تا به رنج و سرگردانی نیفتیم


آرامشی ناب در دلمان بیانداز تا بیهوده به این در و آن در نزنیم...


(صحیفیه سجادیه)در زمانی که کنی قصد گناه / گر کند کودکی از دور نگاه /


شرم داری ز گنه درگذری / پرده ی عفت خود را ندری /


شرم بادت ز خداوند جهان / که بود واقف اسرار نهان ......خداوند متعال به موسی (ع) می فرماید:


ای پسر عمران


دروغ می گوید کسی که گمان می کند مرا دوست دارد ولی هنگام شب،


تا صبح می خوابد سپس فرمود: آیا دوست خواستار خلوت کردن


با دوست خود نیست؟ ای پسر عمران، من از دوستان خود با خبرم


چون شب بر آنان وارد شود، دیده دل هایشان به سوی من نگران است،


و عقاب و کیفر من پیش چشمشان نمودار است و با من از راه مشاهده


و حضور سخن می گویند. ای پسر عمران، از دل خود خشوع،


از بدن خود فروتنی، و از چشم خود اشک، در تاریکی های شب،


برای من بفرست، که در این حالات مرا به خود نزدیک خواهی یافت.


برخیز که عاشقان به شب راز کنند     گرد در و بام دوست پرواز کنند


  هرجا که بود دری به شب در بندند      الا در دوست را که شب باز کنندهرگاه او را بخوانی نـــــــدایت را می شنود


 وچون با او راز دل گویی راز تو را می داند


پس حـــاجت خود را با او بگوی وآنچه در دل داری نزد او بازگوی


غم واندوه خود را نزداو مطرح کن تا غم های تو را برطرف کند


و در مشکلات تو را یاری رساند واز گنجینه های رحــــــــــمت او


چیزهایی را درخواست کن که جز او کسی نمی تواند عطا کند


پس هرگاه اراده کنی می توانی با دعـــــــا


درهای نعمت خدا را بگشایی تا بـــاران رحمتش بر تو ببارد


مولا علی (ع)

نــــگــــویـــیـــد

خـــــــــــدا تـــنـــهـــــــــاســتــــــــــــ ،

دلــــخــــوشــــــــم بـــــه ایـــنـــکـــــه

“بــــــا خـــــــــــدا هـــستــــــم”


خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن...آیا به آسمان نمی نگرند که چگونه برافراشته شده...


کسانی که غیر از خدا آنها را میخوانید و پرستش میکنید،


اینها هرگز نمیتوانند حتی یک پشه ای بیافرینند.(18/غاشیه-73/حج)


زمینم خیلی غریبه...اینطور نیست


 تا حالا بهش فکر نکرده بودم!!!


قربونت برم خدا نمیدونم زیبایی آفرینشتو بنگرم یا عظمتش را...یا رب که می گویم خیالم راحت می شود

دلم آرام میگیرد کسی تا آخر هوایم را دارد


رب ؛ یعنی پرورش دهنده

یعنی چیزی را از همان اولِ اول ،

مثل یک دانه ی کوچک پرورش دهی ،


مراقبش باشی ،آب و آفتابش را اندازه بگیری

برایم ربوبیت کرده ای که اکنون اینجایم


می دانم آفت زده ام

و خیلی وقت است که گُل نمیدهم

اما خیالم راحت است که فراموشم نمی کنی


گیرم چند روزی را آبم ندهی،

بگذاری جایی پرت و دور از نور

تا آفتم کشته شود؛


گاهی روزهایم سخت میگذرند،

اما به حکمتت که فکر میکنم

خیالم آسوده می شود...