خدایا اگر خودت کمکم نکنی 

بازم گناه می کنم

 

خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد، نزد دانیال پیغمبر برو و به او بگو 

 

تو یک بار گناه کردی یعنی ترک اولی کردی تو را آمرزیدم،

 

باز دوم گناه کردی، باز آمرزیدم،

 

بار سوم گناه کردی، باز آمرزیدم و 

 

اگر برای بار چهارم گناه کنی، دیگر تو را نمی آمرزم.

 

حضرت داوود علیه السلام نزد دانیال رفت و

سخن خدا را به او اطلاع داد.

 

دانیال به داوود علیه السلام عرض کرد:

ای پیامبر خدا، تو مأموریت خود را ابلاغ نمودی.

 

هنگامی که نیمه های شب شد، 

دانیال به مناجات و راز و نیاز با خدا پرداخت و عرض کرد: 

 

پروردگارا، پیامبر تو داوود علیه السلام سخن تو را به من ابلاغ نمود

که اگر بار چهارم گناه کنم، مرا نمی آمرزی

 

در این هنگام با چشمانی اشکبار و گریه بلند گفت

 

 به عزتت قسم اگر تو مرا نگاه نداری -

و کمک نکنی - 

همانا تو را نافرمانی کنم و

سپس نیز نافرمانی کنم و 

باز هم نافرمانی کنم. 

خودت منو از این جهنم گناه خلاص کن

 

منبع اصول کافی جلد ۲

مرحوم شیخ کلینی