http://bavarbaran.ir/wp-content/uploads/2015/12/523-768x576.jpg 

اعجاز علمی قرآن

سوره مبارکه مائده آیه52

ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ (ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﺎ) ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﻰ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ، 

ﻭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ

(ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ)

ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻳﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺩ 

(ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ) ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ 

ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

 

◆ بر اساس مطالعات انجام شده توسط پزشکان آمریکایی: 


 عجله داشتن و ترسیدن از علایم استرس میباشد، 


 که باعث افزایش  آدرنالین و کورتیزول در بدن میشود، 


 و در نتیجه ، این افزایش ، لخته شدن خون را 

 

به همراه دارد،که منجر به بروز بیماریهای قلبی میشود.