ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻮﺟﻮﺩیست ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ،


ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ


اگر طالب زرق و برق دنیا هستی ،


آن را دیر یا زود به دست می آوری


ولی چیزی در آن نیست


اما اگر بخواهی وجود حق تعالی


تو را صدا کند و دستت را بگیرد


مقداری معرفت پیدا کن


و با او معامله کن؛


شیخ رجبعلی خیاط

به یاد داشته باش آینده


کتابی است که امروز می نویسی


پس چیزی بنویس


که فردا از خواندن آن لذت ببری؛
قاشق برای غذا خوردن است


و فنجان برای چای نوشیدن،


و انسان تنها برای آدم شدن خوب است؛


و رسیدن به کمال و رضایت خداوندی

 

شیخ رجبعلی خیاط
ترجمه آیت الکرسی به فارسی از الهی قمشه ای


خدای یکتاست که جز او خدایی نیست، زنده و پاینده است،


هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود،


اوست مالک آنچه در آسمان ها و زمین است، 


که را این جرأت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او؟


علم او محیط است به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه سپس خواهد آمد


و خلق به هیچ مرتبه از علم او احاطه نتوانند کرد مگر به آنچه او خواهد، 


قلمرو علمش از آسمان ها و زمین فراتر و


نگهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت است 


و او والامرتبه و با عظمت است.


سوره بقره آیه [255]
یک دنیاست و آرزوهایش


یک دنیاست و خواستنی‌هایش؛یک دنیاست و شادی‌های بی حدّش


آدمی را بدجور سر مست می‌کند


آنقدر که هیچ نمیفهمد


یا شاید حواسش نیست؛


که اینجا، دنیاست


اینجا خانه نابود شدن است


اینجا جای رنج بردن و عبرت گرفتن است


اینجا نعمت‌هایش یک آن دگرگون میشود


و بلاهایش ناگهان نازل میشود


اینجا شادی‌هایش فریبنده است


سیراب شدنش تشنگی زاست


و مرگش، ناگهانی‌تر...


اینجا آدم‌ها در یک قدمی مرگند


اینجا دنیاست


سرمست دنیا که باشی،


این‌ها را نمی‌فهمی
شاخه های یک درخت هرچه


از تنه ی خود بیشتر فاصله گرفته باشند


ضعیفتر و شکننده تر می شوند،


و هرچه به تنه نزدیکتر باشند


ضخیمتر و نیرومندتر؛


داستان زندگی ما آدمها هم دقیقا


از همین قرار است


یعنی هر چه از اصل خود


که خداست بیشتر فاصله بگیریم


عاجزتر و ناتوانتر میشویم


و هر چه به او نزدیکتر شویم


نیرومندتر و تواناتریم


این قانون هستی است


و چه زیبا گفته شاعر:

 

جزوها را رویها سوی کُل است


بلبلان را عشق با روی گُل است