#امام_صادق علیه السلام 

 

✨1. میهمان خدا:

 

 (کافی، ج 3 ، ص 341 ح 3)

هرکس نماز واجبی را بخواند و در پی آن نماز دیگری را، نافله به جا آورد،

پس او مهمان خداست و خداوند بر خود واجب نموده که مهمان خویش را گرامی بدارد.

🍃🌸🍃🌸🍃🌸

 

#امام_صادق علیه السلام 

 

✨2. هنر آشپزی:

 

 (وسائل الشیعة، ج 14، ص 15) 

 

بهترین زنان شما زنی است که دارای بویی خوش و دست پختی خوب باشد. 

هنگامی که خرج می کند، بجا خرج کند، و

هنگامی که خرج نمی کند بجا از خرج کردن خودداری ورزد.

چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست و کارگزار خدا نه ناامید می شود و نه پشیمان.

🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷

 

#امام_صادق علیه السلام 

 

✨3. تقوا چیست؟

 

(سفینة البحار، ج 2، ص 678)

 

از امام صادق (ع) سؤال شد معنای تقوا چیست؟

فرمود: تقوا این است که خدا جای تو را در جایی که بدان فرمان داده خالی نیابد

و تو را در جایی که از آن باز داشته نبیند.

 

🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

 

🌸 #امام_صادق علیه السلام 

 

✨۴: وفای به عهد:

 

«لاتعدن (تحف العقول، ص 367)

 

به برادر خود وعده ای نده که وفای به آن از قدرت و توان تو بیرون است.

🌺🌱🌺🌱🌺🌱🌺🌱

 

#امام_صادق علیه السلام 

 

✨5:ثواب برطرف نمودن گرفتاری یک مسلمان:

 

(جامع الاحادیث، ص 192)

برطرف کردن گرفتاری یک مسلمان ثوابش از نماز و روزه ات بیشتر است 

و برترین عملی است که با آن به خداوند عز و جل تقرب جسته می شود.

💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹

 

#امام_صادق علیه السلام :

 

6. آخرین سفارش پیامبر:

 

 (قرب الاسناد، ص 36، ح 118)

نماز را پاس بدار زیرا آخرین سفارشی که پیامبر (ص) کرد و بر آن ترغیب نمود نماز بود.

🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃

 

#امام_صادق علیه السلام 

 

✨7.: شاد کردن خانواده در مناسبت های فرخنده:

 

راوی می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: حق زن بر شوهرش چیست؟ حضرت فرمودند:

 (وسائل الشیعة، ج 15، ص 227)

. . . هر میوه ای که همه مردم از آن می خورند، باید به خانواده اش بخوراند و

در روزهای عید خوراک آنان را افزایش دهد، و

چیزهایی برای آنان فراهم کند که در روزهای دیگر فراهم نمی کرده است.

💐🍃💐🍃💐🍃💐

 

#امام_صادق علیه السلام 

 

✨ ۸:دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند:

 

. (کافی، ج 3، ص 264، ح 2)

 

نماز دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند و آخرین سفارش پیامبران است .

 

🍃🌸🍃🌸🍃🌸