پروفسور و مدرس دانشگاه آلمان


1pyx_photo_2017-03-13_13-32-18.jpg

 

صدها کتاب علمی و ده ها کتاب مذهبی خواندم 

 

تمام عمرم را با تحقیق و پژوهش گذراندم

 

زندگیم خسته کننده شده بود تا اینکه

 

در کلاسم چند دانشجوی ایرانی 

 

دو کتاب مذهبی به من معرفی کردند 

 

قرآن و نهج البلاغه

 

سه بار این کتابها را خواندم 

 

زندگیم تغییر کرد

 

به خودم گفتم کاش زودتر با قرآن و نهج البلاغه ـشنا شده بودم 

 

تا عمرم اینچنین به هدر نمیرفت

 

در نهایت به این نتیجه رسیدم

 

نهج البلاغه از میلیونها کتاب و 

 

قرآن از میلیاردها کتاب علمی یا مذهبی بهتر است

 

این دانشمند آلمانی که  رودریک آگورتمن نام داشت

 

  به ایران آمد و به اسلام مشرف شد و نامش را به علی تغییر داد

 

اینست معجزه قرآن که چنین اندیشمندان و

 

پروفسورهای دانشگاهی را روز به روز به سوی خود میکشد