📖 هم نشین حضرت داوود (علیه السلام) در بهشت

امام صادق (علیه السلام) فرمود

 

روزى خدا به حضرت داوود (علیه ‏السلام) وحى کرد

 

خلاده دختر اوس را نوید بهشت ده و

 

به آگاهى او برسان که همسر و هم نشین تو در بهشت خواهد بود.

 

حضرت داوود (علیه‏ السلام) به این دستور عمل کرد و

 

به خانه خلاده رفت و پیام را به او رسانید.

خداخلاده گفت سوگند به ، من چیزى در خود 

 

نمی بینم که چنین لیاقتى یافته باشم و هم نشین تو در بهشت شوم.

حضرت داوود (علیه السلام) فرمود

 

از امور باطنى خود اندکى با من صحبت کن تا بدانم چگونه است؟

خلاده گفت همیشه به هر دردى که مبتلا شدم و 

 

هر گزند و نیاز و گرسنگی اى که به من رسید 

 

در برابرش صبر کردم و از خداوند نخواستم آن را از من بر طرف سازد

 

تا آنکه او خود، آن را از من دور کرد و

 

عافیت و گشایش داد و به جاى آن،

 

چیزى از خدا نخواستم و او را بر آن شکر و سپاس گفتم.

حضرت داوود (علیه ‏السلام) راز مطلب را دریافت و

 

به او فرمود تو به خاطر همین خصلت ‏ها به آن مقام رسیده‏ اى.

امام صادق (علیه ‏السلام) پس از نقل این ماجرا فرمود و

 

این همان دین خدا است که آن را براى بندگان صالح خود پسندیده است.

منبع: بحارالانوار، جلد 14، صفحه 
39