سوره مبارکه بقره آیه ۲۸۲:

 

ای کسانی که ایمان آورده ‏اید! ….


↞و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و

 

اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که

 

مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! 

 

(و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکی انحرافی یافت،

 

دیگری به او یاد آوری کند.↠

 و ….

 

دانشمندان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که :

 

● حافظه کوتاه مدت زنان قوی تر از مردان است .


 عکس این مطلب در حافظه بلندمدت صادق است که

 

مردان بسیار قوی تر از زنان هستند .


 با این دلیل ، مسئله “شهادت زن نصف شهادت مرد است”

 

قابل فهم تر خواهد بود.