اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم ،

 او را از ترس خدا خاشع و متلاشی شده می دیدی.

 حشر آیه ۲۱
 
***************************

ما انسان را آفریدیم و وسوسه‏ هاى نفس او را مى‏ دانیم، و

 ما از شاهرگ (او) به او نزدیکتریم ! ق آیه ۱۶
 
***************************
بسا چیزى را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و

 بسا چیزى را دوست داشته باشید که به زیان شماست، 

و خدا مى ‏داند و شما نمى ‏دانید. بقره آیه ۲۱۶

 

***************************
و چون بندگان من از تو در باره‏ ى من بپرسند،بگو که من نزدیکم و

 

به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم .

 

بقره آیه ۱۸۶

***************************

 

نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و

فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و

دارائی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان و یتیمان و فقیران و

رهگذاران و گدایان بدهد و هم خود را در آزاد کردن بندگان صرف کند

و نماز بپا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با

هر که عهد بسته به موقع خود وفا کند و در کار زار و 

سختیها صبور و شکیبا باشد و بوقت رنج و تعب صبر پیشه کند

کسانیکه بدین اوصاف آراسته اند 

آنها به حقیقت راستگویان و آنها پرهیزکارانند. 

 

بقره آیه ۱۷۷

***************************

 

اى کسانى که ایمان آورده‏ اید، از صبر و نماز کمک بگیرید 

 

که خداوند با صابران است.بقره آیه ۱۵۳
 

***************************

 

آیا ندانسته ای که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را

که در زمین است می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای

میان سه تن نیست مگز اینکه او چهارمین آنهاست، 

و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست،

و نه کمتر از این و نه بیشتر .

مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست. آنگاه روز قیامت آنان را

به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید.

زیرا خدا به هر چیزی داناست.

 

مجادله آیه ۷

 

***************************

 

مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم . 

 

غافر آیه ۶۰

 

***************************

 

خدایی جز او نیست، پس از درگاه او به کجا می روید؟ 

 

زمر آیه ۶

***************************

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟

 

زمر آیه ۳۶
 

***************************

 

اگر می خواهید مخاطبان به سوی شما جذب شوند، ابتدا به خودتان بپردازید!

 

روح خشک و سنگین و بی لطافت، هیچ گاه در 

 

امر تربیت موفق نمی شود. مهربانی، دلسوزی و رقت قلب را 

 

در خود بپرورید تا مردم بی آن که شما متوجه شوید، در 

 

اطراف شما جمع گردند. 

 

آل عمران آیه ۱۵۹
 
***************************

قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند، کرها و لالهایی هستند که نمی اندیشند.

 

انفال آیه ۲۲

 

***************************

چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است‏، ایمان نیاوریم‏،

 

در حالى که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟! 

 

مائده آیه ۸۴

 

***************************

تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد، 

 

به خودمان باز می گردد و بازتابش آنها را در زندگی خواهیم دید. 

 

زلزال آیه ۷

 

***************************

فرارسیدن قیامت در (بر اهل) آسمانها و زمین، سنگین و دشوار و گران است،

 

فرا نرسد شما را مگر به یکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد. 

 

اعراف آیه 187

***************************

 

او کسى است که (روح) شما را در شب (به هنگام خواب) مى‏ گیرد; 

و از آنچه در روز کرده ‏اید، با خبر است; سپس در روز شما را

(از خواب) برمى‏ انگیزد; و (این وضع همچنان ادامه مى‏ یابد)

تا سرآمد معینى فرا رسد; سپس بازگشت شما به سوى اوست; و

سپس شما را از آنچه عمل مى‏ کردید، با خبر مى ‏سازد. 

انعام آیه ۶۰

 

***************************

دلها به یاد خدا آرام میگیرد. 

 

رعد آیه ۲۷

 

***************************


ما آیات (خود) را برای شما بیان کردیم شاید اندیشه کنید

 حدید آیه 17