L13814323782


کتابی فرخنده بر تو فرو فرستادیم، تا در آیات آن تدبیر کنند 


و خردمندان از آن پند گیرند.


ص آیه ۲۹


************************

بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمى و آرایش و


فخرفروشى شما به یکدیگر و رقابت در افزایش اموال و فرزندان است. 


همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می‏برد ،


سپس خشک می‏شود به گونه ‏ای که آن را زرد رنگ می‏بینی،‌


سپس خس و خاشاک گردد …


زندگانى دنیا جز کالاى فریبنده نیست.


حدید آیه ۲۰


************************


در روی زمین به تکبر راه مرو که نمی توانی زمین را بشکافی و


هرگز قامتت به بلندای کوهها نمی رسد.


اسراء آیه۳۷************************
بندگان خاص خداوند رحمان‏،کسانى هستند که با آرامش و بى‏ تکبّر بر


زمین راه مى‏ روند؛وهنگامى که جاهلان آنها را 


مخاطب سازند [و سخنان نابخردانه گویند]، 


به ملایمت پاسخ مى‏ دهند.


فرقان آیه ۶۳************************

در آنچه خداوند بر تو بخشیده است، سراى آخرت را بجوى و 


سهم خود را از دنیا فراموش مکن و همانگونه که خدا به تو 


نیکی کرده است نیکی کن و هرگز فساد در


زمین منما که خدا مفسدان را دوست ندارد.


قصص آیه ۷۷

************************

و هرگاه نعمت و رحمتى به انسان بچشانیم و سپس آن را از او


برگیریم او مأیوس و نومید مى‏ شود و


به کفران و ناسپاسى بر مى‏ خیزد. 


هود آیه ۹

************************

آیا کسى که در دل شب به طاعت خدا و سجده و قیام بسر برد و


از آخرت ، هراسناک ، و به رحمت حق امیدوار باشد، با 


کسى که در کفر و گناه است یکسان است ؟ 


زمر آیه ۹


************************

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و


آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ و مانند کسانی نباشند که 


قبلا به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر


آنها گذشت آنگاه دلهایشان سخت شد و


بسیارى از آنان نافرمان بودند. 


حدید آیه ۱۶

************************

بگو ای بندگان من که بر خود زیاده روی روا داشتید


از رحمت خدا نا امید نشوید


در حقیقت خداوند تمام گناهان را می امرزد 


که او خود امرزنده و مهربان است .


زمر آیه ۵۳


************************

از رحمت خدا نا امید مباشید که جز کافر هیچ کس از


رحمت خدا نا امید نیست. 


یوسف آیه ۸۷


************************

پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم. 


بقره آیه ۱۵۲

************************


کسانى که ایمان آورده ‏اند و ایمانشان را به شرک نیالوده ‏اند،


امنیت مال آنها است،


و آنها هدایت یافتگانند. 


انعام آیه ۸۲


************************
Image result


کسی که دیدار پروردگارش را تمنا می کند ،‌


عمل صالح بجای بیاورد و


در عبادت پروردگارش هیچ کس را شریک قرار ندهد 


.کهف آیه ۱۱۰


************************


زندگانی دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست .


آل عمران آیه ۱۸۵


************************

از آنچه به شما روزی داده ایم  پیش از آنکه روزی فرا رسد که 


نه معامله ای وجود دارد و نه دوستی و شفاعت ، انفاق کنید.


بقره آیه ۲۴۵


************************

بگو مرگی که از آن فرار می کنید ؛حتما شما را در خواهد یافت 

.سپس به سوی کسی که از پنهان و آشکار با خبر است برده می‏شوید و

 شما را از آنچه انجام می‏دادید خبر می‏دهد.

 جمعه آیه8

***************************


«و به بنده­گان من بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویند، 

که شیطان در میان آن­ها به فتنه­ گری است،

 زیرا شیطان آدمی را دشمنی آشکار است.» 


اسرا ایه 53


***************************
«خداوند هرگونه مصلحت بداند برای بندگانش رزق و روزی را وسعت میدهد

 و یا تنگ میگرداند خداوند دانای کل امور است.»

عنکبوت 62

راست گفت خداوند بزرگ و بالامرتبه


ادامه دارد...