توکل بر خدایت کن کفایت میکند حتما

اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما


Image result


راز قصه توکل 

در زمان موسی خشکسالی پیش آمد. 


آهوان در دشت، خدمت موسی رسیدند


که ما از تشنگی تلف می شویم و

از خداوند متعال در خواست باران کن.


 موسی به درگاه الهی شتافت و داستان آهوان را نقل نمود .

خداوند فرمود: موعد آن نرسیده است.

 موسی هم برای آهوان جواب رد آورد.


 تا اینکه یکی از آهوان داوطلب شد

که برای صحبت ومناجات بالای کوه طور رود.

 به دوستان خود گفت: 


اگر من جست و خیز کنان پایین آمدم 


بدانید که باران می آید وگرنه امیدی نیست. 

آهو به بالای کوه رفت و حضرت حق به او هم جواب رد داد


اما در راه برگشت وقتی به چشمان منتظر دوستانش نگاه کرد ناراحت شد

شروع به جست و خیز کرد و با خود گفت:


 دوستانم را خوشحال می کنم و توکل می نمایم 


تا پایین رفتن از کوه هنوز امید هست. 

تا آهو به پائین کوه رسید باران شروع به باریدن کرد!!


موسی معترض پروردگار شد. 

خداوند به او فرمود: 


همان پاسخ تو را آهو نیز دریافت کرد


 با این تفاوت که آهو دوباره با توکل حرکت کرد و 


این پاداش توکل او بود!


***********************

پی نوشت 


بنده شخصا از این داستان خیلی لذت بردم و

خواستم این احساس خوب رو با شما تقسیم کنم 

و این چیزی نیست جز رازی بنام توکل 

وقتی دعا میکنیم و دعامون هنوز مستجاب نشده

مث این آهو چنان بالا و پایین بپرید و خوشحال باشید و

شکر گزار مثل اینکه خدا دعاتون رو مستجاب کرده و 

اینجاست که خدا هم شرم میکند از اینکه این توکل را بی پاسخ بگذارد 

اعتقاد به مصلحت و حکمت خدا یعنی یقین به مستجاب الدعوه بودن خدا

و خدا این را میبیند و بعید است پاسخ ندهد

و

چه زیباست این شعر 


توکل بر خدایت کن کفایت میکند حتما
اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما


اگر بیهوده رنجیدی از این دنیای بی رحمی
به درگاهش قناعت کن, عنایت میکند حتما


دلت درمانده میمیرد, اگر غافل شوی از او
به هر وقتی صدایش کن حمایت میکند حتما


خطا گر میروی گاهی, به خلوت توبه کن با او
گناهت ساده میبخشد, رهایت میکند حتما


به لطفش شک نکن گاهی, اگر دنیا حقیرت کرد

تو رسم بندگی آموز, حمایت میکند حتما


اگر غمگین اگر شادی, خدایی را پرستش کن
که هر دم بهترینها را, عطایت میکند حتما


و خدا در قرآنش فرموده


(پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا(دعای) شما را اجابت کنم،)