روزی شیطان همه جا اعلام کرد قصد دارد از کارش دست بکشد و


وسایلش را با تخفیف ویژه به حراج بگذارد!

همه ی مردم جمع شدند و شیطان وسایلی از قبیل: 


غرور، خودبینی، شهوت، مال اندوزی، خشم، حسادت، 


شهرت طلبی و دیگر شرارت ها را عرضه کرد...

در میان همه ی وسایل، یکی از آنها بسیار کهنه و 


مستعمل بود و بهای گرانی داشت!

کسی پرسید: این عتیقه چیست؟

شیطان گفت: این ناامیدی است...

شخص گفت: چرا اینقدر گران است؟

شیطان با لحنی مرموز گفت:

این موثرترین وسیله ی من است!

شخص گفت: چرا اینگونه است؟

شیطان گفت: هرگاه سایر ابزارم اثر نکند،

 فقط با این می توانم در قلب انسان رخنه کنم و 

وقتی اثر کند با او هر کاری بخواهم می کنم...

این وسیله را برای تمام انسانها به کار برده ام، 

برای همین اینقدر کهنه است...!

*******************

امام علی (ع) می فرماید: بزرگ­ترین بلا، ناامیدی است.

 ناامیدی، صاحب خود را می کشد.

هر ناامیدی، ناکام است.

حتی درباره بدترین فرد این امت،

 از رحمت خدا ناامید مشو؛


چند سند قرآنی در مورد این مطلب


🍃اى پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و 

از رحمت خدا نومید مباشید، 

زیرا جز گروه کافران کسى از رحمت خدا نومید نمى‌شود سوره یوسف آیه 87
🍃چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می شود؟!  سوره حجر آیه 56


🍃بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! 

از رحمت خدا نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد،

 زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. سوره زمر ایه 53