نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد

آواره عشق ما آواره نخواهد شدآن را که منم خرقه عریان نشود هرگز

وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شدآن را که منم منصب معزول کجا گردد

آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شدآن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز

وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد


از اشک شود ساقی این دیده من لیکن

بی نرگس مخمورش خماره نخواهد شدبیمار شود عاشق اما بنمی میرد

ماه ار چه که لاغر شد استاره نخواهد شدخاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر

آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شدنمی دانم مادر موسی چه حسی داشت


وقتی شنید:


لا تَخافی و لا تَحْزَنی انّا رادُّوهُ الیک،


فقط میدانم خوب شد که اعتماد کرد...!


تمام اعتماد و توکلم بر توست


بر تویی که خیر محضی؛
خدای من؛


گاهے زرق و برق دنیا مرا مے فریبد


مثال کودکے مےشوم


کہ با دیدن اسباب بازے های مغازه اے


دست مادرش را رها مےکند


نگذار رنگ و لعاب دنیا فریبم دهد


تو خود خوب میدانے


من هرگز خیرے ندیده ام از این رها کردن ها؛در دلم مهر تو باشد


دگرم هیچ مباد


دو جهان را چه کند!


گر تو کنی احسانش؛


آنکه دل پیش تو دارد


چه غم از بود و نبود


وانکه ره سوی تو پوید


چه غم از پایانش...Image result

#شعر_معنوی 

🍃عشق یعنی از بدی عاری شدن 
اشک از چشم دل جاری شدن💝

🍃عشق یعنی لحظه ی تکبیر روح 
جسم خاکی غرق در احرام نور💝

🍃عشق یعنی اشک توبه در قنوت 
خواندنش با نام غفارالذنوب💝

🍃عشق یعنی چشمها هم در رکوع 
شرمگین از نام ستارالعیوب💝

🍃عشق یعنی سر سجود و دل سجود
 ذکر یارب یارب از عمق وجود💝

🍃عشق یعنی لحظه ی ناب دعا 
التماس دیدن رخسار یار!💝

🍃عشق یعنی لایق مردن شدن 
عشق یعنی با خدا هم دم شدن💝

🍃عشق یعنی حسرت شب های گرم 
عشق یعنی یاد یک رویای نرم💝

🍃عشق یعنی یک بیابان خاطره 
عشق یعنی چهار دیوار بدون پنجره💝

🍃عشق یـعـنی شـادی و ســـرزندگی
 عشق یــعنی مـنـتـهـای بـنــدگی💝

🍃عشق یـعنی سـوخـتـن ،افــروخـتن 
شـیـــوه دریــا دلان آمــوخــتــن💝

🍃عشق یـعنی سـوزش پـــروانه هـا
 شورش دل ،خون سرخ لاله ها💝

🍃عشق یـعنی صـوت بـلبـل در بهـار
 خــنــده گـُل بــر فــراز شـاخسار💝

🍃عشق یـعـنی وامـق و عَـذرا شـدن 
بهــر صــید دُر سوی در یا شدن💝

🍃عشـق یـعـنی زنــدگــی را سـاختن 
دل بـه مـعــبــود گــرامــی باختن💝

🍃عشق یـعـنی جــاودانــی و غــرور 
درس مـهــرو عاطفه کردن مرور💝

💖کانال عشق فقط خدا💖

@eshgekhodayiImage result

#شعر_معنوی 

شاهکار ی از حضرت مولانا


🍃باران که شدی مپرس این خانه ی کیست🌺

🍃سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست 💝


🍃باران که شدی، پیاله ها را نشمار 🌺

🍃جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست 💝🍃باران! تو که از پیش خدا می آیی 🌺

🍃توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست 💝🍃بر درگه او چونکه بیفتند به خاک 🌺

🍃شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست💝


 
🍃با سوره ی دل، اگر خدا را خواندی 🌺

🍃حمد و فلق و نعره ی مستانه یکیست 💝🍃این بی خردان، خویش خدا می دانند🌺

🍃اینجا سند و قصه و افسانه یکیست 💝🍃از قدرت حق، هرچه گرفتند به کار 🌺

🍃در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست 💝🍃گر درڪ کنی

          خودتـ خـدا را بینی 💝

🍃درکش نکنی،

      کعبه و بتخانه یکیستـ ـ ـ💝مولاناImage result

#حدیث_قدسی 

💝اوج عشق بازی خدا با بندگانش💝

🍃خداوند به حضرت داوود میفرماید:


🍃هر کس مرا طلب کند می یابد💝

🍃و هر کس مرا پیدا کند مرا میشناسد💝

🍃و هر کس مرا شناخت مرا دوست میدارد💝

🍃و هر کس مرا دوست داشته باشد عاشقم میشود💝

🍃و هر کس که عاشقم شود من عاشقش میشوم💝

🍃و هر کس که من عاشقش باشم اورا میکشم💝


🍃و هر کس که من او را بکشم 💝🍃خونبهایش برعهده من خداست💝


Image result


مهربانی را اگر قسمت کنیم 


من یقین دارم به ما هم میرسد


آدمی گر ایستد بر بام عشق


دست هایش تا خدا هم میرسد