uZICX


باز هم عطر گل یاس سپید    

                      یک نیستان ناله وشوروامید 


 بال دربال نسیم مهربان   

                           می روم تا هفت شهرآسمان  


 میروم تا مبدا نور سحر    

                         باحضور عشق باشوری دگر 


 می روم آنجا که دل زیبا شود              

      قطره محو قدرت دریا شود


  می روم تا آسمانی تر شوم    

                   غرق نورو شوروبال و پرشوم 


می روم تا خویش را پیدا کنم  

                      خویش را در ناکجا پیدا کنم 


 ای دل اینجا لحظه ی پرواز کو   

                    لحظه های آشنای راز کو 

باید اینجا عشق را تفسیرکرد                   

عشق را در نور حق تکثیر کرد  


 عشق یعنی یک نماز از جنس نور                  

            از سر اخلاص در وقت حضور


هم نفس بالحظه های ناب ناب          

                    ذره ذره محو نور آفتاب


 تا خدا یک لحظه ی سبز دعاست              

  عاشقی یک فرصت بی انتهاست....!
بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا

و مغزهایتان را از هر اندیشه ی خلاف

و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک

ودستهایتان را از هر آلودگی در بازار

بپرهیزید از ناجوانمردیها،

ناراستی ها ، نامردیها

چنین کنید تا ببینید که خداوند چگونه

به سفره شما با کاسه ای خوراک

وتکه ای از نان می نشیند

و بر بند تاب،با کودکانتان تاب می خورد

و در دکان شما

کفه های ترازوهایتان را میزان می کند


ودر کوچه های خلوت شب

با شما آواز می خواندمگر از زندگی چه می خواهید

که در خدایی خدا یافت نمی شود

که به شیطان پناه می برید؟ [مگر از  زندگی چه می خواهید ] که در

عشق یافت نمی شود،

که به نفرت پناه می برید؟ 
 [مگر از زندگی چه می خواهید ] که در

سلامت یافت نمی شود،

که به خلاف پناه می برید؟


و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید

که انسانیت را پاس نمی دارید؟


قلبهایتان را از حقارت تهی کنید

و با عظمت عشق پر کنید؛

سخنان منسوب به ملاصدرااز ما، عمل چندانی نخواسته اند!


مهم تر از عمل کردن "عمل نکردن" است!


تقوا یعنی عمل گناه را مرتکب نشدن!


همه میپرسند چه کار کنیم؟


من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟


و پاسخ اینست: گناه نکنید


شاه کلید اصلی رابطه با خدا


" گناه نکردن " است...

 

آیت الله بهجت (ره)


دست های خدا باش 💝


برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت ...


خنثی نباش !


بی تفاوت نباش !


اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی،


 سکوت نکن ...


اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن...


معجزه زندگی دیگران باش!


این قانون کائنات است


معجزه زندگی دیگران که باشی ،


بی شک کس دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود .دلت را با خداوند آشنا کن

زعمق جان خدایت را صدا کن


دلت غفلت زده مانند سنگ است

مس دل را ز یاد او طلا کن


شکوه بندگی در خاکساری است

خضوع و بندگی پیش خدا کن


تو غرق نعمت پروردگاری

بیا و حقّ نعمت را ادا کن


نشان حق شناسی در نماز است

جفا تا کی؟ بیا قدری وفا کن


رکوعی، سجده‌ای، اشکی، خضوعی

به پیش آن یکی، قامت دو تا کن


به پیش او گشا دست نیازی

به درگاه بلند او دعا کن


به سنگ توبه‌ای بشکن دلت را

غرور و سرگرانی را رها کن  
داستانک قابل تامل


درویشی کودکی داشت که از غایت محبت،

شب پهلوی خودش میخوابانید،

شبی دید که آن کودک در بستر مینالد

و سر بر بالین میمالد،

گفت: ای جان پدر چرا در خواب نمیروی؟

گفت: ای پدر!

فردا روز پنج شنبه است و مرا

متعلّما درس های یک هفته پیشِ استاد را

عرضه می باید

که از بیم آن در خواب نمی روم،

مبادا که درمانم!

آن درویش صاحب حال بود

این سخن بشنید نعره ای زد و بی هوش شد

چون به هوش آمد با خود گفت:

واویلا، وا حَسْرَتا

کودکی که درسِ یک هفته پیش معلّم را

عرض باید کرد شب در خواب نمیرود

پس حال منی که اعمالِ هفتاد ساله خود را

در روز مظالم (قیامت) بر خدایِ عالم الاَسرار

عرض باید کرد، چگونه باید باشد؟
آن نیست شجاعت که گلو چاک کنی


مردانگی آنجاست که دل پاک کنی


وقتی که به باشگاه تقوا رفتی


ای کاش حریفِ نفس را خاک کنیوَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿۲﴾


  و هر کس از خدا پروا کند

 [خدا] براى او راه بیرون‏شدنى قرار مى‏ دهد (۲)

وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ 

وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ﴿۳﴾


و از جایى که حسابش را نمى ‏کند به او روزى مى ‏رساند و

 هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس است‏ 


خدا فرمانش را به انجام‏رساننده است

 به راستى خدا براى هر چیزى اندازه‏ اى مقرر کرده است (۳)


گناه و غرق شدن


اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮد


....ﭼﻪ در درﯾﺎ


...ﭼﻪ در روﯾﺎ


... ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ


پروردگارا مارا لحظه ای به حال خود رهایمان مکن. 


آمین...