خدا به خاطر کسا نی که برای نماز شب


بلند میشوند به فرشتگانش فخر می کند


پیشنهاد میکنم امتحان کنید


آثار دنیوی نمازشب 


1.احسان و پاداش نیک از جانب خداوند


2.ریزش و آمرزش گناهان


3.رفع مشکلات و گرفتاریها 


4.سبب خاموشی خشم خدا


5.نورانیت صورت،نورانی شدن قلب ، نور دائم


6. به اجابت رسیدن دعا 


7. گشایش درهای آسمان 


8.نجات از عذاب الهی 


9.در مان بیماریها 


10. سلامتی بدن


11.ازیاد روزی


12.خوشبویی انسان 


13.زیبایی صورت


14.خوش اخلاقی


15.رفع غم


16. ادای قرض


17.نورانیت چشم


18.برخاستن برای نماز شب خدا را خشنود می کند


19.بیداری شب انسان را به خدا نزدیک می کند 


20.نورانیت منزل به سبب نماز شب و تلاوت قرآن است


21 نماز شب سبب آرامش بدن می شود


22.نماز شب سلاح در مقابل دشمنان است. 


23.طولانی شدن عمر


24.عصبانیت شیطان


آثار نماز شب در آخرت


1.سبب ورود به بهشت می شود


2.آسایش و راحتی در قیامت


3. نامه اعمال را به دست راست او می دهند 


4.عبور از پل صراط به صورت سریع 


5.آزادی از جهنم و دفع آتش


6.چشم نماز خوان در قیامت گریان نیست 


7.نماز شب زینت آخرت است


آثار نماز شب در برزخ 


1.ورود نور ی در قبر


2.خروج از قبر به صورت نورانی


3.مونس انسان در قبر


4.مانع فشار و عذاب قبر


5.نجات از عذاب قبر و آتش


6.شفیع نمازگزار

الحمد لله الذی وهب لی

علی الکبر اسماعیل واسحاق

ان ربی لسمیع الدعاء


حمد خدای را که در پیری،


اسماعیل و اسحاق را به من بخشید؛


به راستی پروردگار من،


شنونده ی دعاست


سوره ابراهیم آیه 39 


به قرآن، آیه رحمت فراوان است، ای انسان


بخوان این آیه را، تفسیر و معنا کردنش با مندر قرآن کریم زیاد با اصطلاح "کذلک" مواجه می شویم


به این معنا که اگر یک چیزی گفتیم


واسه تو هم همین است


یعنی اگر یوسف خودش را از شهوت نگه داشت


و بهش تعبیر خواب دادیم


تو هم اگر خودت را از خواهش های نفسانی


نگه داشتی به تو هم علم تعبیر خواب خواهیم داد؛


یا اگر یونس را با "سبحانک انی کنت من الظالمین" نجات دادیم


تو هم اگر توبه و استغفار کنی از اندوه و بار مشکلات


تو را نجات می دهیم


کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ(انبیاء:88)؛


←اینچنین مؤمنان را نجات میدهیم→


خداوند همواره سنت های از پیش تعیین شده


و تغییر ناپذیری دارد


که آنها را بهانه ی اکرام و نوازش بندگان


قرار داده است


اگر انسان طبق آن سنت ها گام بردارد


محال است که در زندگی به بن بست برسد


این سنت ها بیش از عمل کردن به عمل نکردن منوط هستند!از خدا طلبکار نباش


کسی از خدا طلب ندارد


طلب داشتن از خداوند و دیگران


اول دعوا است


خدای متعال هر آنچه


نیاز ما بوده است،


سر وقت داده و می دهد


اشکال از ماست که یا نفهمیدیم یا نگرفتیم


یا گناهانی کردیم که مانع شده است


مرحوم آقای دولابی می فرمودند:


من به همه ی اهل آسمان و زمین بدهکارم


یعنی همه ی هستی گردش کرده


تا دولابی درست شده است


اگر آدم خودش را اینطور ببیند


چقدر متواضع و فروتن می شود


و چقدر اهل خدمت می شود


حجت السلام فرحزاد
برنامه سمت خدا
مهم‌ترین سرمایه ما روح ما است


که باید در این دنیا و به وسیله بدن


به کسب معارف و فضایل مشغول باشد


و اگر به جای خیر به شر و پستی ها میل کرد


از دیدگاه قرآن کریم، نه تنها انسان


سودی بدست نمی آورد،


بلکه دچار خسران آشکارشده،


و سرمایه های درونی اش را نیز


تباه کرده است


همیشه معیار ضرر و زیان مال نیست


ور شکستگان اعمال که پیمان و فرامین


خدای خود را ارج نمی نهند


و سعادت خود را به دست باد سپرده اند


همان زیانکاران واقعی هستند


خداوند همه چیز من است

وقتی با خداوند حرف می زنی

هیچ نفسی هدر نمی رود

وقتی با خدا قدم برمی داری

هیچ چیز از توانت کاسته نمی شود

وقتی منتظر خدا باشی

هیچ لحظه ای تلف نمی شود

وقتی به خدا اعتماد کنی

هرگز رنگ شکست را نخواهی دید

با خدا هیچ چیز را از دست نخواهی داد