ختمی جهت کسب علم کیمیا در این پست معرفی شده است. پیش از شرح آن لازم می‌دانم توضیحی مختصر خدمت کاربران محترم ارائه کنم. برخی ختومات و دستورات وارده در خصوص کسب و حصول کرامات و خرق عادات هستند. این گونه دستورات و عمل به آن‌ها مختص کسانی است که در مراحل بالایی از سیر و سلوک و تحت تربیت اساتید معظم و اهل فن قرار دارند. لذا انجام اینگونه دستورات برای عوام مطلقا سودی در پی نخواهد داشت

برای خواندن به ادامه ی مطلب بروید

دعایی مجرب برای کسب علم

دعا  جهت کسب علم کیمیا


ختمی جهت کسب علم کیمیا در این پست معرفی شده است. پیش از شرح آن لازم می‌دانم توضیحی مختصر خدمت کاربران محترم ارائه کنم. برخی ختومات و دستورات وارده در خصوص کسب و حصول کرامات و خرق عادات هستند. این گونه دستورات و عمل به آن‌ها مختص کسانی است که در مراحل بالایی از سیر و سلوک و تحت تربیت اساتید معظم و اهل فن قرار دارند. لذا انجام اینگونه دستورات برای عوام مطلقا سودی در پی نخواهد داشت.

اگر شخصی با ایمان و یقین کامل، قصد کسب علم کیمیا را داشته باشد؛ آیات ۱۷ و ۱۸ سوره مبارکه رعد را به مدت ۴۰ شبانه‌روز، هر بار ۷۰ بار با توجه کامل به ذات مقدس حضرت حق و معانی آیات قرائت کند و به هنگام خواب نیز دعای زیر را بخواند، در عالم خواب به وی علم کیمیا عنایت شود.

یا مظهر العجائب، و معلم الانسان ما لم یعلم، و مغنی البآئس الفقیر، و مذل الجابرین بمشیته، و هو علی کل شیء قدیر، اطلعنی علی ما عقد علیه الضمیر.

کازرون