دعایی از حضرت فاطمه برای رفع گرفتاری ها

دعا رفع گرفتاری و کارهای مهم
 

از امام زین العابدین روایت است که پدرم (امام حسین(ع)) در وقت شهادتش  مرا به سینه در حالی که از بدن شریفش

خون می جوشید به.........

برای خواندن به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

دعایی از حضرت فاطمه برای رفع گرفتاری ها

دعا رفع گرفتاری و کارهای مهم
 

از امام زین العابدین روایت است که پدرم (امام حسین(ع)) در وقت شهادتش  مرا به سینه در حالی که از بدن شریفش

خون می جوشید به من فرمود:

پسرم دعایی را که مادرم فاطمه به من یاد داده برای تو میخوانم حفظ کن  که در مواقع حاجت و هم و غم و گرفتاری آن را بخوان

 الهی

 بِحَقَّ یاسینْ وَ القُرآنِ الْحِکیمِ وَ بِحَقَّ طه وَ الْقُرآنِ الْعَظیمِ ی

ا مَنْ یَقْدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر

یا منفسا عن المکر و بین یا مفرجا عن المغمومین

 یا راحم الشیخ الکبیر یا رزاق الطفل الصغیر

یا من لایحتاج الی التفسیر صل علی محمد و آل محمد

 و افعل بی کذا و کذا . و به جای کذا و کذا حاجت بخواه

ذکر معبود

اخبار مرتبط:

دعایی برای رفع مشکلات و گرفتاری های سخت

رفع ناراحتی ها و گرفتاریها با آیة الکرسی

اگر در زندگی گرفتاری دارید این نماز را بخوانید